Strona główna

Poszczególne typy badań medycznych prowadzone są w różnych reżimach prawnych i organizacyjnych, różnią się także wymogami dotyczącymi dokumentacji.  Przed złożeniem wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM prosimy o uważną diagnozę typu Państwa badania i postępowanie zgodnie z zaleceniami dla danego typu badań. Państwa decyzja zostanie zweryfikowana przez Komisję, a nieprawidłowe określenie rodzaju badania może skutkować negatywną opinią Komisji. Przypominamy, że prowadzenie badania bez wymaganej prawem opinii stanowi naruszenie przepisów i może skutkować odpowiedzialnością karną lub zawodową.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM rozpatruje projekty badaczy UJ CM niestanowiące eksperymentów medycznych.