Jak złożyć wniosek?

Komisja rozpatruje wyłącznie wnioski pracowników UJ CM – wnioskodawcą w badaniach doktorantów i magistrantów winien być promotor.

Wnioski należy składać w formie papierowej w jednym egzemplarzu w biurze Komisji przy ul. Skawińskiej 8  – pok. 081/082 (można też przesłać pocztą wewnętrzną). Uprzejmie prosimy aby dokumenty były wydrukowane jednolicie (jedno- lub dwustronnie) i spięte jedynie spinaczem. Wniosek należy wypełnić w edytorze tekstu, nie są akceptowane wnioski wypełnione odręcznie.

Decyzją Komisji do końca grudnia 2023 r. dopuszcza się złożenie wniosku na innym formularzu (np. tym z Komisji Bioetycznej lub z RKEBN UJ) – proszę mieć jednak na uwadze, aby załączniki dostosować do wymogów Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH PO ZALOGOWANIU: Logowanie