Akty prawne

Działanie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych regulują następujące akty prawne i etyczne:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Regulacje wewnętrzne: