Terminy

Posiedzenia Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbywają się standardowo raz miesiącu:
  • w formie stacjonarnej – przy ul. Skawińskiej 8 lub
  • w formie online za pośrednictwem MS Teams
W razie pilnej lub uzasadnionej potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie.

Terminy najbliższych posiedzeń: 
  • 29 lutego 2024 (czwartek)