Jakie badania podlegają ocenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM?

Ocenie Komisji podlegają badania z udziałem ludzi lub z wykorzystaniem danych osobowych, które nie spełniają definicji eksperymentu medycznego i nie są objęte postepowaniem Komisji Bioetycznej UJ.


Ocenie komisji podlegają więc, przykładowo, badania obserwacyjne, badania retrospektywne, badania ankietowe, kwestionariuszowe, wywiady indywidualne i grupowe, a także badanie z użyciem materiału biologicznego pobranego ze zwłok.

Jeżeli badacz nie jest pewien czy jego badania podlegają ocenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM powinien poprosić on komisję o opinię na ten temat.