Komisja ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM powołana przez Prorektora ds. Collegium Medicum na mocy:
Decyzji nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 kwietnia 2023 r.
działa w składzie:

  1. Dr hab. Monika Bociąga-Jasik (Wydział Lekarski) – Przewodnicząca
  2. Dr hab. Paweł Matusik (Wydział Lekarski) – Zastępca Przewodniczącej
  3. Dr Anna Gołda (Wydział Farmaceutyczny)
  4. Dr Mirosława Noppenberg (Wydział Nauk o Zdrowiu)
  5. Dr Jan Piasecki (Wydział Nauk o Zdrowiu)
  6. Mgr Paweł Gątkiewicz (Zespół Radców Prawnych)